Naše služby

Dopravní stavby

Hlavní produkty, které vyrábíme jsou primárně používány při výstavbě, či opravě tramvajových a železničních tratí, dálnic, rychlostních komunikací a ostatních silnic.

Mosty a inženýrské stavby

Vyrábíme a dodáváme nosné mostní konstrukce (nosníky, desky, oblouky) a další inženýrské stavby jako jsou lávky, tunely či opěrné stěny.

Pozemní (technologické a energetické) stavby

Naše produkty jsou důležitou součástí pozemních staveb. Dodáváme na ně svislé, vodorovné i prostorové nosné prvky.

Vodohospodářské stavby

Vyrábíme také prvky, které jsou součástí vodohospodářských staveb. Primárně se jedná o produkty využívané při stavbách protipovodňového charakteru, plavebních komor a ostatních staveb na vodních tocích.