Životní prostředí a udržitelný rozvoj

Vize Skupiny VINCI Construction CS, jejíž jsme součástí, je silně zaměřena i na oblast ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Jako součást mezinárodní divize VINCI Construction má i VINCI Construction CS nastaveny programy pro sledování a snižování „uhlíkové trajektorie“ a dosažení cílových hodnot pro rok 2030.

Skupina VINCI Construction CS s předstihem přistoupila k plnění kritérií ESG auditu.

Společnosti Skupiny VINCI Construction CS mají certifikovaný systém environmentálního managementu podle ISO 14001.