Politika kvality

Organizace má certifikované systémy managementu kvality, enviromentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN ISO 45001:2018, ČSN EN ISO 14001:2016